måndag 30 maj 2011

////

Nästan alla förkortningar för dom som är lite efter

 * afaik- as far as I know, så vitt jag vet
* afk - away from keyboard, borta från tangentbordet/inte vid datorn
* amagad - oh my god, herregud
* bb - bye bye, Hejdå
* bi - Bye
* bbl - be back later, kommer tillbaka senare
* bohica - bend over here it comes again, skämt eller skymf
* brb - (I'll) be right back, (jag kommer) strax tillbaka
* btw - by the way, förresten
* ofc - of course, så klart
* cu, cya - "See you" - Vi syns. Ya är ett slangord för "you" som ofta förekommer i USA, kan också kombineras till tex. "cu m8", See you mate.
* dw - dont worry, oroa dig inte
* eod - end of discussion, slutdiskuterat, används för att avsluta en diskussion eller för den enskilde att avsluta sin medverkan i en diskussion
* ffs - for fuck's sake, för satan/helvete/fan/guds skull
* ftw - for the win, kan också betyda "fuck the what" hos de som inte vet den riktiga betydelsen, och det kan också betyda "For the Wind" betydelsen. Andra skriver ftw och menar "fuck the world".
* ftl - for the loss (Uttalas "for the lose")
* fu - Fuck You
* fo - Fuck Off
* gl - good luck (glhf - good luck, have fun, används ofta vid start av onlinematcher)
* gg - good game/good going används oftast i skjutarspel efter att en match är avklarad
* idfc - i dont fucking care, jag bryr mig fan inte
* ily - i love you. jag älskar dig, eventuell besvaring med "ily2", i love you too, jag älskar dig också
* irl - in real life, i verkliga livet (jämför afk)
* imba - kommer av imbalanced, ordet användes ursprungligen i datorspel för att beskriva till exempel utrustning och förmågor som är så fördelaktiga att de gör spelet orättvist och icke-balanserat. Används dock mest för att uttrycka att någonting är mycket bra, till exempel "Wikipedia is imba", "Wikipedia är mycket bra".
* imho - in my honest/humble opinion, i min ärliga åsikt, enligt min ringa mening
* k, kk, kay - OK. Varianten kk har sitt ursprung i framför allt koreanska spelkretsar. kk står även för klick klick (Bekräftelse på walkie talkie innebär att man bara skickar två klick istället för att säga någonting) kk kan även vara en förkortning på de redan förkortade orden 'key 'key (okey okey).
* kthxbai - Okay, thanks, bye!
* j/k - just kidding (joking), skämtar bara
* l8r, l8er - later, senare
* lol - laughing out loud, skrattar högt. Även lewl. Det är en mycket vanlig förkortning som används i alla sorters spel. Används även som ett sätt att förlöjliga andra personer (exempelvis "du är så lol" vilket betyder "du är skrattretande"). Vanligtvis skall betydelsen inte uppfattas bokstavligt utan som en markör för, eller respons på, skämt eller ironi. Andra varianter på skratt är rofl (rolling on the floor, laughing), roflmao (rolling on the floor, laughing my ass off) eller roflpimp (rolling on the floor laughing, peed in my pants - "så roligt att jag kissar på mig"), dessa är övertagna från usenet-vokabulär. Online brukar dock bara riktigt korta akronymer användas, varför roflpimp är mycket ovanligt.
* m8 - mate, kompis/kamrat
* w8 - Wait, vänta
* np - no problem/s, inga problem/det är lugnt
* omfg - oh my fucking god, omg är också en vanlig variant.
* alig8r - aligator - Används ofta som "l8r alig8r" som är "ses (någon sämre så kallat "noob")"
* plz - please. pls är en vanlig alternativ stavning.
* plx - please. Kommer ifrån att X och Z är bredvid varandra på tangentbordet och många därför råkar trycka på x istället för z när de ska skriva plz. Skrivs ofta avsiktligt fel för humorns skull..
* pl0x - Alternativt plox. Annan form av "plx"
* rtfm - read the fucking manual, läs manualen, d.v.s försök att ta reda på saker själv innan du frågar. Denna akronym används som svar på "dumma frågor".
* stfu - shut the fuck up, håll käften för helvete, man kan även använda det något mildare
* gtfo - get the fuck out, dra här ifrån, dra åt helvete. Kan också kombineras med förkortningen stfu.
* su - Shut up,
* tbh - to be honest, ärligt talat
* thx - Thanks, tack så mycket, andra varianter är tnx, tx eller ty (Thank you).
* wtg - way to go, bra jobbat
* wtf - what the fuck,vafan/va i helvete, förvåning, eller ilska.
* wth - what the hell Annan variant av "wtf".
* wzup- what's up?, vad händer? / Vad görs?
* gr8 - great, bra
* gratz - congratulations, gratulationer (kan även förkortas "GZ")
* gga - good game all Bra spelat allihop.
* ggnr- good game no rematch bra spelat, ingen revansch.
* fu - fuck you dra åt helvete/fan ta dig
* gl - good luck lycka till
* glhf - good luck have fun (t.ex ironiskt uttryck om någon gör nåt som här extr3mt tråkit)
* gtg - got to go måste gå, även g2g
* gj - good job bra jobb(at)finns även wd och wp vilket som står för well done and well played, meningen är densamma
* hf - have fun ha kul, står oftast efter gl(gl hf)
* hs - head shot huvudskott alt. health stone/hearthstone (olika objekt i spelet World of Warcraft) kan också betyda Headset
* h5n1 - Headshot nice one En ganska sällan använd förkortning, som blev väldigt populär när fågelviruset H5N1 kom.
* mf - motherfucker skrivs ofta när folk blir förbannade, betyder morsknullare.
* zomg - har samma innebörd som oh my god fast ett litet nyare uttryck, där Z:t från början har tillkommit av misstag eftersom Z, på engelska tangentbord, sitter bredvid skift, har också fått betydelsen 'Zombie oh my god' (se half-life & half-life 2)
* ty - Thank you. Alternativt "Tyvm" ((Thank you very much))
* noob - Betyder ungefär "nybörjare" och är numera en förkortning för "Noob Or Other Beginner" och är således även rekursiv. Stavas ofta n00b. Ursprungligen en omskrivning av "Newbie", kan även tolkas "New Or Only Bad"
* imo - In my opinion.
* imao - In my arrogant opinion.
* imho - in my humble opinion
* lmao - Laughing my ass off.
* CC - Används i spelet World of warcraft och betyder crowd control. En vanlig missuppfattning är att det är en specifik förmåga som gör NPC:s(non personal character) orörliga. Det handlar snarare om ett samlingsbegrepp som beskriver kontroll av enskild eller grupp av NPC(:s). T.ex. väljer man ut ett huvudmål som alla i en stridsgrupp fokuserar på och ser till att övriga blir immobilserade på olika sätt, dvs. CC - crowd controlled. I en vidare mening kan det också inkludera hur en grupp strider tillsammans så att rätt person tar stryk, rätt person helar och rätt person DPS:ar (Damage per second).
* Fubar - Fucked Up beyond all recognition
* Asap - As soon as possible
* PWNTT/pwntt - Ett annat ord för "owned", "pwned" o.s.v.
* n1 - en förkortning på "Nice One."
* mb - menas maybe, och mana break som används ofta i World of Warcraft.

Substituerade bokstäver, siffror [redigera]

Förutom bokstäver som byts ut på grund av grafisk likhet byts bokstäver ibland ut mot en närliggande bokstav på tangentbordet (se qwerty). Versaler används ibland, oftast för att uppnå en utseendeeffekt - om leetspeak har någon grundprincip i användbarhet så är det att versaler utelämnas för att göra det enklare (snabbare) att skriva. Exempel:

* 1337 - som är en visualisering i siffror av ordet LEET upp och ner.
* pWn - som är en "felstavning" av own (se nedan).
* utropstecken blandade med siffran 1, omfg!!!!11!!!1!!!111!!!!1; överdriven efterhärmning av någon som inte bryr sig om att stava alls. Ursprunget till detta är troligtvis någon som tänkt göra en lång rad utropstecken men missade att hålla ner shift (shift + 1 = !) hela tiden. Ibland blandas orden one one eleven (ett ett elva) in utan mellanrum för att ytterligare förstärka den komiska effekten (man insinuerar helt enkelt att personen faktiskt VILL skriva ettettett och förstärker helt enkelt detta). Enstaka datorspelare inkluderar i vissa fall även ettor i slutet på meningar skrivna med bokstäver, framförallt för ironins skull.
* @ - används istället för -at i ord
* Vanligtvis byts en del bokstäver ut mot siffror: O=0, T/I=1, R=2, E=3, A=4, S=5, G=6, L=7, B=8,. Ex. "i pwn u 74m3 n00b. ph342 m3 45 i kick j02 455!1!!!!1111!", renskrivet "I own you, lame noob. Fear me as i kick your ass", vilket på ren svenska betyder att "Jag äger dig din lama noob, frukta mig medan jag sparkar din röv!".

0 Reactions to this post

Add Comment

    Skicka en kommentar

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...